Iva.Cz - lektor výtvarných kurzů

Nabízené techniky:

čínské uzly; furoshiki; waldorfské panenky; drátování - šperky a drobné dekorace; vystřihovánky, kirigami a jiné hry s papírem; frivolitky; výšivka a výšivka z korálků; ketlování, korálkování - šperky a drobné dekorace (květiny, figurky, vánoční ozdoby)

 

 

- individuální kurzy; kurzy pro dospělé i děti

Kurzy jsou výukové lekce pro malé skupiny nebo individuální výukové lekce. Počet studentů umožňuje individuální kontrolu studentů, každý účastník si osobně vyzkouší vyučovanou techniku. Výsledkem kurzu je znalost techniky a vzorník. Kurzy na konkrétní výrobek dělám pouze na výslovné vyžádání. Šest let jsem vedla v mateřském centru Máj České Budějovice výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi do šesti let, takže umím připravit i výukový program pro předškolní a mladší školní věk.

- workshopy

Workshop je výuková lekce pro větší uzavřenou skupinu zájemců. Skládá se přednášky o historii techniky a výkladu teorie, z předvádění techniky a hromadného zkoušení. Počet studentů neumožňuje individuální přístup. Výsledkem workshopu je první kontakt s technikou a vytvoření jakéhosi povědomí o technice, pro zručné základní znalost techniky. Výsledkem workshopu není konkrétní výrobek ani předání znalosti techniky. Tato forma je vhodná například pro firemní školení nebo jako přednáškový program pro knihovny.


- doprovodné programy

Doprovodný program akce představuje zejména předvádění požadovaných technik, komunikaci s návštěvníky a na vyžádání si návštěvníci akce mohou techniku vyzkoušet. Cílem není výuka a předání znalosti techniky ani konkrétní výrobek.

Iva.Cz - autor

Jsem autorem knihy Čínské uzly a spoluautorem knih Drátované nápady a Kostýmy pro orientální tance nakladatelství Grada.


Příležitostně publikuji v časopisech (Receptář, Švadlenka, Korálki...) a objevuji se v dalších médiích

 

Čínské uzly v Loskutákovi

 

Iva.Cz - tanečnice

Pod vedením lektorky Wardy v tanečním studiu Farha v Českých Budějovicích jsem několik let tančila orientální tance klasické i folklorní a ruský cikánský tanec. V současné době tancuji ATS - american tribal style v rámci třeboňské taneční skupiny Red Rose Tribe pod vedením lektorky Mishy.  Tanec dokonale spojuje pohyb s kreativitou při výrobě kostýmů a šperků, takže se realizujete po všech stránkách a mohu vám tančení jedině doporučit. V Českých Budějovicích a okolí můžeme přijít vystoupit na vaši akci. Red Rose Tribe WEB - Facebook

 

Iva.Cz - web

Pokud vás zaujalo některé téma více než ostatní, můžete ho sledovat samostatně:

www.cinskeuzly.cz

---

www.facebook.com/cinskeuzly