2012/04 - Groß-Siegharts (AT) - doprovodný program výstavě patchworku

2012/04 - Groß-Siegharts (AT) - doprovodný program výstavě patchworku